CAD-Daten

CAD Daten aller Ventilatoren - Kaiser Ventilatorenbau

CAD Daten im internationalen STEP-Format zum direkten Download.


CAD data of all fans - Kaiser Ventilatorenbau

CAD data in international STEP format for direct download.